Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

kierunki polityki oświatowej państwa

Doskonalenie kompetencji dyrektora i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Program

  • Zadania nauczyciela w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia wynikające z zapisów Ustawy
    o systemie oświaty.
  • Ocenianie sumujące a ocenianie wspierające.
  • Istota i założenia nformcji zwrotnej.
  • Spójność kryteriów  oceniania z wymaganiami określonymi
    w  podstawie programowej.
  • Szczegółowe warunki i sposób oceniania - zapisy w statucie.

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry