Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/30k2401,Dobrostan-nauczyciela-i-ucznia-Wsparcie-emocjonalne-Troska-o-zdrowie-i-radzenie-.html
27.02.2024, 22:08
wychowanie i profilaktyka

Dobrostan nauczyciela i ucznia. Wsparcie emocjonalne. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem.

Program

Troska o dobrostan nauczyciela i ucznia

Rola wsparcia społecznego w miejscu pracy

Poznanie metod eliminowania stresu

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.