Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/30k2397,Jak-skutecznie-przygotowac-uczniow-do-egzaminu-osmoklasisty-Metody-i-techniki-uc.html
27.02.2024, 21:01
metody i techniki nauczania-uczenia się

Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Metody i techniki uczenia się.

Program

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z roku 2023.

Przykłady rozwiązań metodycznych wspierających ucznia w procesie uczenia się.

Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Cel

Podniesienie efektów kształcenia z języka polskiego, matematyki i jezyka obcego.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.