Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

bezpieczeństwo w szkole/placówce

Kierunek 8.Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Uwagi:

  • czas szkolenia: 8 godz. dydaktycznych
  • cena za grupę do 25 osób - 2400 zł
  • realizacja Polityki Oświatowej Państwa

Program

W programie:

1. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, rozmowa z dyspozytorem, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

2. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, wezwanie pomocy, ewakuacja.

3.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym (pozycja boczna) oraz resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych i dzieci(przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych).

4.Stany zagrożenia życia:

a) zaburzenia świadomości;

b)drgawki (w tym epilepsja),cukrzyca, astma, zawał;

c)zadławienia;

d)wstrząs.

5.Rany i krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia- rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry