Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

kierunki polityki oświatowej państwa

KIERUNEK 3. Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych na języku polskim?

Program

Czynniki wpływające na efektywność kształcenia 
Szkolny system oceniania – cele i funkcje 
Modele oceniania a szkolna praktyka  
Ocenianie kryterialne a holistyczne – zalety i wady obu strategii  
Ocenianie kształtujące – zadania ucznia i nauczyciela   
Sposoby motywowania ucznia do pracy i samooceny 
Pułapki szkolnego oceniania    
Kodeks etyczny nauczyciela w procesie oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia  

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry