SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

priorytety Kuratora Oświaty

KIERUNEK 1: Sztuczna inteligencja (AI) - wyzwania, możliwości, zagrożenia

Szkolenia zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEiN 2023/2024 oraz priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie dostępne w formie stacjonarnej i zdalnej

Program

  • Czym jest Sztuczna Inteligencja? Możliwości, 
  • Charakterystyka narzedzi opratych na AI: chat GPT, Bard, Midjourney, NightCafe, Dall-e
  • Ograniczenia, ryzyka, pułapki...
  • Możliwości wykorzystanie AI w pracy nauczyciela
  • Zasady etycznego korzystania z AI 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry