Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

kierunki polityki oświatowej państwa

KIERUNEK 8: Sztuczna inteligencja (AI) - wyzwania, możliwości, zagrożenia

Szkolenia zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEiN 2023/2024 oraz priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie dostępne w formie stacjonarnej i zdalnej.

Program

  • Czym jest Sztuczna Inteligencja? 
  • Charakterystyka narzędzi opratych na AI: chat GPT, Bard, generowanie obrazów, filmów za pomocą AI
  • Przykłady wykorzystanie narzedzi  AI w pracy nauczyciela
  • Ograniczenia, ryzyka, pułapki...
  • Zasady etycznego korzystania z AI 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry