Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/30k2228,Odpowiedzialnosc-nauczyciela-wobec-prawa.html
27.02.2024, 21:21
zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny

Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa

Program

  1. Przepisy dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  2. Przepisy dotyczące innej działalności statutowej przedszkola
  3. Odpowiedzialność karnoprawna nauczycieli
  4. Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.