Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/30k1941,Wewnatrzszkolne-ocenianie-Sposob-organizowania-i-realizacji.html
26.02.2024, 23:10
kierunki polityki oświatowej państwa

Wewnątrzszkolne ocenianie. Sposób organizowania i realizacji

Program

1. Ocenianie wewnątrzszkolne i przedmiotowe

2. Wartość oceniania szkolnego w procesie kształcenia

3. Jednolity system oceniania szkolnego

4. Wgląd do prac uczniów

5. Zmiany w statucie

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.