Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ocenianie

Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?

Program

Czynniki wpływające na efektywność kształcenia 
Szkolny system oceniania – cele i funkcje 
Modele oceniania a szkolna praktyka  
Ocenianie kryterialne a holistyczne – zalety i wady obu strategii  
Ocenianie kształtujące – zadania ucznia i nauczyciela   
Sposoby motywowania ucznia do pracy i samooceny 
Pułapki szkolnego oceniania    
Kodeks etyczny nauczyciela w procesie oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia  

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry