Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/29k658,Kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-zarzadzania-oswiata.html
21.04.2024, 23:53
zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Program

  • Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzani zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym finansowym.
  • Zarządzania własnym rozwojem.
  • Zadania praktyczne powiązanie z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.