Opinie Klientów

Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się w celu poprawy efektów kształcenia

OPIS PROJEKTU - ZAPISZ SIĘ

Organizacja

Zasady organizacji programu:

1. Program jest realizowany przez zespół nauczycieli konsultantów w placowce, która przystąpiła do wdrażania programu. 

2. Realizowane zadania/tematy szkoleń uwzględniają czynniki kontekstowe charakterystyczne dla danej szkoły.

3. Liczba godzin, koszt realizacji programu - do uzgodnienia z placówką/szkołą

 

Organizator

Iwona Rostankowska
52 34 93 150 w. 42
iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Korzyści dla szkoły/placówki:

1. Wsparcie nauczycieli w kontekstowej interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych oraz testów diagnostycznych 

2. Trafność w ocenie obszarów wymagających modyfikacji działań

3. Wspólne wypracowanie rekomendacji do dalszej pracy dydaktycznej

4. Ewaluacja wprowadzanych działań w odniesieniu do założonych efektów

Program

1. Czynniki wpływające na efektywność kształcenia

2. Kontekstowa interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i testów diagnostycznych

3. Opracowanie programu podnoszenia efektów kształcenia

4. Projektowanie dydaktyczne nakierowane na osiąganie oczekiwanych efektów kształcenia

5. Obserwacja lekcji i jej omówienie 

6. Rekomendacje do dalszej pracy

Cel

Celem programu jest podniesienie efektów i efektywności kształcenia z uwzględnieniem wniosków wynikających z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i testów diagnostycznych. 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry