Opinie Klientów

Doradztwo metodyczne

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki - budowa arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Organizacja

 •  spotkania konsultacyjne online na platformie ClickMeeting od 10 stycznia 2024 do 10 marca 2024 (podział pracy, sprawdzanie poprawności merytorycznej i rachunkowej zadań i schematów rozwiązań, dyskutowanie poprawności merytorycznej zadań i schematów oceniania) 
 • wymiana wypracowanych materiałów za pomocą poczty mailowej
 • praca z plikami Word z opcją równanie, plikami typu Pdf
 • praca samokształceniowa ze zbiorami zadań, arkuszami CKE, arkuszami wydawnictw edukacyjnych
 • budowa zadań i schematów
 • dostosowanie arkusza do wymagań egzaminacyjnych w roku 2024
 • doskonalenie oceniania kryterialnego w OKE Gdańsk – poprawność budowania schematów punktowania
 • recenzowanie arkuszy, w tym sprawdzanie limitów czasowych
 • korekta

cykliczne spotkania online

Program

Budowa próbnego arkusza ósmoklasisty z matematyki 

 • konstrukcja kartoteki
 • budowa zadań egzaminacyjnych
 • kompozycja arkusza
 • rozwiązywanie zadań i tworzenie schematu oceniania kryterialnego
 • recenzja oraz korekta arkusza i schematu oceniania

Cel

Przygotowanie narzędzia diagnostycznego dla nauczycieli szkół podstawowych do przeprowadzenia próbnej egzainu ósmoklasisty z matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry