Opinie Klientów

Doradztwo metodyczne

języki obce

Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych CoNext

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych - CoNext

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego oraz Gmin: Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski i Białe Błota do sieci współpracy i samokształcenia - CoNext. Spotkania odbywają się cyklicznie. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w sieci na koniec roku szkolnego 2021/2022.

Program

 • Rozgrzewki językowe
 • Sposoby motywowania uczniów do nauki języka angielskiego
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach stacjonarnych i zdalnych
 • Budowanie więzi 
 • Rozwijanie autonomii uczniowskiej
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cel

 • Wymiana doświadczeń, ciekawych materiałów i praktyk
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami i szkołami
 • Rozwijanie nauczycielskiej refleksyjności
 • Omawianie współczesnych tendencji w dydaktyce nauczania języka angielskiego oraz sposobów ich adaptacji do lokalnych warunków
 • Wspólne rozwiązywanie problemów
 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć

Uwagi

Szczegółowych informacji udziela organizator i koordynator sieci - Joanna Żmudzka-Kruszyńska (e-mail: joanna.zmudzka-kruszynska@cen.bydgoszcz.pl, tel.600519464)

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry