Opinie Klientów

Awans zawodowy

awans zawodowy

AWANS ZAWODOWY – NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY (PRZEPISY DOTYCHCZASOWE)

Program

  1.  Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli wg przepisów dotychczasowych i przejściowych
  2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  3. Plan rozwoju zawodowego
  4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
  5. Opis i analiza realizacji wymagań
  6. Procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry