Opinie Klientów

Kursy językowe

języki obce

Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli na poziomie B1+ część 1

Organizacja

15 spotkań po 4 godz. lekcyjne, środy godz. 16.45-20.00, od 18.10.2022 do 07.02.2024

podręcznik "Menschen" B1, wydawnictwo Hueber (zakup we własnym zakresie)

Program

Kompetencje w zakresie sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie)

Środki językowe umożliwiające komunikację na poziomie B1+

Świadomość językowa, płynność i poprawność wypowiedzi

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry