Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Egzamin maturalny z matematyki 2023 (zdalnie)

Program

Podstawa programowa z matematyki do szkoły ponadpodstawowej i warunki jej realizacji 

Budowa arkusza oraz charakterystyka typów zadań na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym 

Analiza przykładowych zadań  

Rekomendacje metodyczne 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwiązywania nowych typów zadań obowiązujących na egzaminie maturalnym z matematyki w poziomie podstawowym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry