Geografia

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Kształcenie poszukujące w edukacji przyrodniczej

Organizacja

Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych: przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii.

Program

  1. Planowanie dydaktyczne z uwzględnieniem wybranych kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
  2. Neurolobiologiczne podstawy uczenia się a kształcenie poszukujące 
  3. Przykłady praktycznych rozwiązań edukacyjnych -kształcenie poszukujące na lekcjach biologii, chemiifizyki
    i
    geografii
  4. Konkursy przedmiotowe Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - wnioski i rekomendacje.

  

 

 

 

 

 

 

Cel

Celem  konferencji jest  przedstawienie Państwu zasad kształcenia poszukującego, które  wzmacnia u uczniów umiejętność uczenia się, a przez to ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry