Język polski

edukacja humanistyczna

Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Utwór literacki i tekst ikoniczny (zdalnie)

Uwaga:
 
Liczba godzin szkolenia to: 
 
  • zdalnie: 3
 
 
Koszt w zależności od wybranej opcji to:
 
  • szkolenie zdalne: 60 zł

Program

  • praca z tekstem literackim - sposoby utwalania materiału
  • utwór litearcki a tekst ikoniczny
  • zestawy ćwiczeń powtórzeniowych przed egzaminem

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry