Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/77k1560,Program-wspomagania-przedszkola-w-rozwoju-P-Mogilno.html
2023-05-30, 12:52
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Program wspomagania przedszkola w rozwoju-P-Mogilno

Program

Diagnoza potrzeb

Metody i techniki aktywizujące w przedszkolu

Metodyka wychowania przedszkolnego, planowanie i dokumentowanie pracy

Pedagogika zabawy, praca z grupą

Współpraca z rodzicami

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.