Sieci współpracy i samokształcenia

edukacja humanistyczna

sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego 2022/23

Organizacja

 • Spotkania są na platformie ClickMeeting  co miesiąc i trwają do czerwca 2023 roku
 • Podczas spotkania omówimy także sprawy bieżące
 • W zależności od sytuacji pandemicznej mogą odbywać się stacjoarnie lub zdalnie

Sieć powstała na wniosek aktywnych nauczycieli, którzy chcieliby wymienić doświadczenia oraz dzielić się z innymi zdobytą wiedzą

 • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 • dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.);

Program

Program powstanie po  diagnozie potrzeb edukacyjnych nauczycieli wychowania fizycznego i będzie systematycznie realizowany. 

Cel

 •  podnoszenie  kompetencji zawodowych
 • wspólne rozwiązywanie problemów 
 •  spotkania  z ekspertami zewnętrznymi 
 •  wymiana doświadczeń i zasobów
 •   jakościowy rozwój  warsztatu pracy
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się
 • Osią działań w sieci współpracy i samokształcenia będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności. 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry