Sieci współpracy i samokształcenia

wychowanie i profilaktyka

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców świetlic

Program

Cykliczne spotkania wychowawców świetlic poświęcone tematom wychowawczych.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry