Sieci współpracy i samokształcenia

języki obce

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych

Spotkania odbywają się min. raz w miesiącu, w terminach na bieżąco ustalanych przez uczestników sieci.

Program

Rozwijanie zintegrowanych sprawności i aspektów językowych, w tym dla uczniów ze SPE

TIK w procesie nauczania języka angielskiego

Zdalne rozwijanie kompetencji językowych

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Planowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć językowych

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry