Bezpieczeństwo w szkole

zarządzanie oświatą

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – zagrożenia i zasady ochrony przeciwpożarowej

Program

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej-postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Zasady i sposoby:

*zapobiegania powstawania i rozprzestrzegania się pożaru na stanowisku pracy,

*postępowanie na wypadek powstania pożaru lub innnego miejscowego zagrożenia,

*użycia podręcznego sprętu gaśniczego i urządzeń ochrony ppoż w miejscu pracy.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry