Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów i uczennic

Program

  • szkoła na procesie uczenia się zamiast nauczania
  • narzędzia ułatwiające proces uczenia się uczniów i uczennic oraz jego obserwację
  • organizacja wspólnego uczenia się nauczycieli/ek
  • korzystna i bezpieczna wymiana doświadczeń
  • skuteczna współpraca  rady pedagogicznej na rzecz uczenia się uczniów i uczennic
  • wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych odpowiedzialnych za proces uczenia się w szkole i ich samodzielności

Cel

Przygotowanie dyrektorów/dyrektorek szkół do działań koncentrujących uwagę
nauczycielek i nauczycieli na jakości uczenia się uczniów i uczennic

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry