Awans zawodowy

zarządzanie oświatą

Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany

Organizacja

Warsztaty w systemie hybrydowym 

Część online ( 2 spotkania) odbędzie się na platformie ClickMeeting:
- 9.04.2021 roku, 16.00-18.00
- 19.04.2021 roku, 16.00-18.00

Część stacjonarna:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 (sala nr 11)
- 5.05.2021 roku, 15.00-19.00
- 14.05.2021 roku, 15.00-19.00

Program

  • akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
  • wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • plan rozwoju zawodowego
  • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • opis i analiza realizacji wymagań
  • procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry