Awans zawodowy

zarządzanie oświatą

Awans zawodowy – nauczyciel mianowany

Organizacja

Warsztaty w systemie hybrydowym 

Część online ( 2 spotkania) odbędzie się na platformie ClickMeeting:
- 12.04.2021 roku, 16.00-18.00
- 23.04.2021 roku, 16.00-18.00

Część stacjonarna:
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 (sala nr 14)
- 7.05.2021 roku, 15.00-19.00
- 21.05.2021 roku,  - 15.00-19.00

Program

  • akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
  • wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • zasady współpracy z opiekunem stażu
  • plan rozwoju zawodowego
  • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • projekt prezentacji dorobku zawodowego
  • procedury i przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry