Szkolnictwo branżowe

kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe

Prawne aspekty współpracy szkoły z pracodawcą (zdalnie).

Program

Podstawy prawne współpracy szkoła-pracodawca
Zasady i warunki współpracy. Zachęty dla pracodawców.
Różne warianty współpracy szkoły z pracodawcą w ramach umowy/porozumienia –wymiana doświadczeń.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry