Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/41k948,Kompetencje-kluczowe-droga-do-planowania-sciezki-edukacyjno-zawodowej-stacjonarn.html
2023-10-05, 05:48
kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe

Kompetencje kluczowe drogą do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej

Program

Współczesny rynek pracy a kompetencje przyszłości

Przykłady metod wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Scenariusze zajęć z uwzględnieniem kształtowania wybranych kompetencji kluczowych.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.