Metody i techniki uczenia się

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? ( zdalnie)

Uwaga:
 
 

Program

 

  • Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Metody i techniki pracy z uczniem dysfunkcyjnym z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu
  • Zasady indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry