Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/38k1763,Przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu.html
2023-03-27, 15:20
wychowanie i profilaktyka

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Program

Symptomy wypalenia zawodowego

Techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.