Szkolenia zespołów nauczycielskich

technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły / placówki

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (stacjonarnie).

Organizacja

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne

Program

Media w pracy nauczyciela
Profesjonalne i osobiste kompetencje medialne, informacyjne oraz cyfrowe nauczyciela
Psychologiczne i społeczne aspekty korzystania z urządzeń cyfrowych
Odpowiedzialne rozwijanie kompetencji  medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych ucznia.

Cel

Uczestnik szkolenia:
pozna rolę mediów we współczesnej edukacji oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości ucznia w kontekście społeczym i kulturowym
spróbuje określić własne kompetencje cyfrowe
przeanalizuje sposoby wsparcia ucznia w bezpiecznym oraz świadomym korzystaniu z medialnych źródeł informacji i wiedzy

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry