Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów (stacjonarnie)

Organizacja

Forma dostępna jest również w wersji online.

Szkolenie zespołu nauczycieli SP nr 18

Informacja

 

Założenia poszczególnych kompetencji kluczowych

Zapisy w podstawie programowej a kształtowanie kompetencji kluczowych.

Strategie i metody uczenia się skuteczne w kształtowaniu wybranych kompetencji kluczowych.

 

Opcje strony

do góry