Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/30k743,Uczen-rozumie-argumentuje-i-wyjasnia-Rozumienie-czytanego-tekstu-nie-tylko-liter.html
2022-01-24, 11:11
edukacja humanistyczna

Uczeń rozumie, argumentuje i wyjaśnia. Rozumienie czytanego tekstu nie tylko literackiego warunkiem dobrych efektów kształcenia (stacjonarnie)

Program

Sposoby doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych na różnych przedmiotach 

Czytanie ze zrozumieniem – podstawowe pojęcia i sytuacje  

Sposoby usprawniania umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu 

Umiejętności i strategie stosowane w rozwiązywaniu problemów 

Procesy myślowe wspierające przetwarzanie i hierarchizowanie informacji 

 Rozwiązania dydaktyczne wspierające ucznia w przygotowaniu wypowiedzi argumentacyjnej 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.