Szkolenia zespołów nauczycielskich

technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły / placówki

Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji (zdalnie)

Organizacja

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne

Program

 
Aplikacje i portale internetowe umożliwiające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych
Narzędzia  do pracy grupowej online
Wykorzystanie kodów QR w pracy edukacyjnej

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli  w zakresie wykorzystywania w pracy edukacyjnej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry