Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/30k1979,Odpowiedzialnosc-nauczyciela-wobec-prawa.html
2023-03-27, 16:36
zarządzanie oświatą

Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa

Program

  1. Zestawienie czynów zabronionych w ramach działalności opiekuńczo-wychowawczej
  2. Grupa przestępstw ściganych z urzędu
  3. Odpowiedzialność prawna nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego
  4. Obowiązek powiadomienia innych organów
  5. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.