Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Jak rozbudzić wewnętrzną motywację ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjnych? (stacjonarnie)

Program

1. Sposoby rozbudzania wewnętrznej motywacji uczniów do uczenia się.

2. Działania nauczyciela sprzyjające wzmocnieniu motywacji wewnętrznej.

Cel

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry