Szkolenia zespołów nauczycielskich

kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe

Prawne aspekty współpracy szkoły z pracodawcą (stacjonarnie).

Organizacja

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne

Program

Podstawy prawne współpracy szkoła-pracodawca
Zintegrowana Strategia Umiejętności o współpracy pracodawców z wedukacja formalna i pozaformalną
Zasady i warunki współpracy; zachęty dla pracodawców
Różne warianty współpracy szkoły z pracodawcą w ramach umowy/porozumienia –wymiana doświadczeń

Cel

Uczestnik warsztatów :
pozna przepisy prawne dotyczące współpracy szkoły i pracodawcy 
przeanalizuje zasady i warunki współpracy
pozna warianty współpracy szkół z pracodawcą

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry