Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/30k1287,Sprawna-i-skuteczna-komunikacja-interpersonalna-w-zespole-przedmiotowym-i-klasow.html
2022-01-24, 11:02
edukacja humanistyczna

Sprawna i skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole przedmiotowym i klasowym (zdalnie)

Program

Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji  

Komunikacja niewerbalna i werbalna 

Słuchanie bierne i aktywne – strategie słuchania 

Asertywność – konstruktywne sposoby wyrażania swojej opinii i przyjmowania krytyki  

Konflikty w relacjach interpersonalnych w szkole i ich rozwiązywanie  

Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych   

Rodzaje argumentów – trudna sztuka przekonywania  

  

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.