Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Neurodydaktyka - jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

Program

       1. Neurodydaktyka – jak uczyć w zgodzie z mózgiem.
       2. Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się.
       3. Rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające z mechanizmów pamięci i zasad neurodydaktyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry