Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/219k1955,Neurodydaktyka-w-praktyce-szkolnej.html
2023-03-27, 14:50
doskonalenie ponadprzedmiotowe

NEURODYDAKTYKA W EDUKACJI

Organizacja


 

Program

 

Neurobiologiczne podstawy uczenia się, czyli jak uczy się mózg?  

Rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczycieli wynikające z wiedzy o funkcjonowaniu mózgu - jak zaplanować lekcję zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

Ruch,działanie,humor,czyli neurodydaktyka w praktyce.

Budowanie dobrych relacji. radzenie sobie z emocjami i stresem.

Podniesienie samooceny ucznia. Budowanie wiary we własne możliwości.

 

  1.  

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.