Wspomaganie szkół w rozwoju

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Organizacja

Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do wdrożenia zasad ułatwiających proces uczenia się ucznia
z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.

Czas realizacji programu do uzgodnienia. Istnieje możliwość wyboru warsztatów zgodnie
z potrzebami szkoły.

Koszt do uzgodnienia w zależności od liczby godzin.

 

Program

Wykład – 4 godz.

Neurobiologiczne podstawy uczenia się, czyli jak uczy się mózg?  

 • Zadziwiający mózg - zmiany w mózgu podczas uczenia się
 • Mózg nastolatka – co warto wiedzieć, aby zrozumieć ucznia?  
 • Prawidłowości w uczeniu się mózgu
 • Wspomaganie pamięci - jak ułatwić transfer informacji z pamięci krótkotrwałej
  do długotrwałej i budować trwałą wiedzę
 • Mózg jako organ społeczny – dlaczego dla ucznia najważniejsze jest poczucie przynależności?
 • Empatyczny nauczyciel – czy zawsze nauczyciel pomaga uczniowi w uczeniu się.
  Co wiemy o neuronach lustrzanych? 
 • Wymagający mózg – jaki wpływ na efektywne uczenie się ma tryb życia ucznia?

Warsztaty – 4 godz.

Rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczycieli wynikające z wiedzy o funkcjonowaniu mózgu - jak zaplanować lekcję zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

Pozostałe warsztaty do wyboru

 1. Ruch,działanie,humor,czyli neurodydaktyka w praktyce.(3 godz.)
 2. Metody i techniki ułatwiające efektywne uczenie się, m.in. rysicielstwo, mnemotechniki (8 godz.)
 3. Aby uczniowi chciało się chcieć – jak podnieść samoocenę ucznia i budować wiarę we własne możliwości? (3 godz.)
 4. Najważniejsze są relacje - jak budować dobre relacje między uczniami, nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami, jak radzić sobie ze stresem i emocjami. (3 godz.)
 5. Nowe technologie a uczenie się mózgu - Jak motywować ucznia z wykorzystaniem narzędzi TIK? (3 godz.),  
 6. Godzina Geniuszu sposobem na odkrywanie pasji i zainteresowań ucznia (3 godz.)
 7. Jak zaaranżować przestrzeń, aby sprzyjała uczeniu się? (2 godz.)

Proponujemy również obserwacje i omówienie lekcji, na których będą wdrażane zasady neurodydaktyki.

Korzyści z udziału w programie:

Uczestnik:

 • pozna neurobiologiczne podstawy uczenia się w świetle najnowszych badań nad mózgiem
 • porówna nauczanie tradycyjne z nauczaniem uwzględniającym mechanizmy pamięci
 • oceni wartość stosowanych przez siebie sposobów pracy z uczniami w kontekście wniosków
  wynikających z badań nad mózgiem
 • zaprojektuje zajęcia dydaktyczne dydaktyczne zgodnie z zasadami neurodydaktyki.

 

Uruchomienie rejestracji nastąpi po zgłoszeniu szkoły do udziału w programie.

Kontakt do organizatora
V. Panfil-Smolińska
tel. 52 349 - 31 - 50 w. 50
e-mail violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry