Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/szkolenia/206k1601,Forum-edukacyjne-nauczycieli-matematyki.html
2023-03-27, 15:41
edukacja matematyczna i przyrodnicza

Forum edukacyjne nauczycieli matematyki

Program

Forum wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki

1. Jak urozmaicić lekcje matematyki?

2. Matematyczny tutoring

3.Myśląca klasa na lekcji matematyki

4. Metoda stacji na lekcji matematyki

5. Geometria z GeoGebrą

6. Wizualna matematyka, czyli po co matematykowi sketchnotki?

7. Wnioski i rekomendacje

 

 

Cel

  • przedstawienie autorskich rozwiązań metodycznych, którymi mogliby się pochwalić twórczy nauczyciele przed swoimi kolegami i koleżankami
  • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.