Aktualnie znajdujesz się na:

Sieci współpracy i samokształcenia

 • nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych  zapisy...
 • nauczycieli języka angielskiego ze szkół ponadgimnazjalnych English Speaking Union  zapisy...

 Justyna Adamska - tel. 52 349-31-50, w. 45

 

 • pedagogów i psychologów szkolnych w powiecie świeckim - zamknięta
 • pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu - zamknięta

Magdalena Chylebrant-Karolak - tel. 52 349-31-50, w. 43

 

 • dyrektorów przedszkoli w rejonie tucholskim - zamknięta
 • dyrektorów przedszkoli w rejonie bydgoskim - otwarta
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego „NA STARCIE”   zapisy...

Krystyna Karpińska - tel. 52 349-31-50, w. 41

 

 • nauczycieli języka niemieckiego   zapisy...

Katarzyna Karska-Rasmus - tel 52 349-31-50, w. 45

 

 • nauczycieli geografii szkół podstawowych   zapisy...
 • nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych   zapisy...
 • nauczycieli przyrody   zapisy...
 • doradców zawodowych - zamknięta

Wiesława Kitajgrodzka - tel 52 349-31-50, w. 28

 

 • nauczycieli wychowania fizycznego zapisy...

Norbert Łysiak - tel. 52 349-31-50, w. 22

  

 • aktywnego dyrektora zapisy...
 • dyrektorów przedszkoli w rejonie bydgoskim - otwarta

Grzegorz Nazaruk - tel. 52 349-31-50, w. 46

 

 • wychowawców świetlic - zamknięta

Izabela Nowakowska - tel. 52 349-31-50, w. 43

 

Violetta Panfil-Smolińska - tel. 52 349-31-50, w. 50

 

Grażyna Szczepańczyk- tel. 52 349-31-50, w. 41

 

 • nauczycieli techniki szkół podstawowych   zapisy...

Jan Szczepańczyk - tel. 52 349-31-50, w. 46

 

 • nauczycieli wychowawców - otwarta

Wisława Tomasiak-Wyszyńska - tel. 52 349-31-50, w. 43

  

 • nauczycieli bibliotekarzy Czytanie daje moc!
 • nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotycząca promocji czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży - otwarta

Ilona Zduńczuk - tel. 52 349-31-50, w. 37

 

 • nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,
 • korzystających z zasobów platformy EDUPOLIS oraz  programów pakietu biurowego Office 365, 
 • szkolni koordynatorzy wdrażania działań na rzecz programu - Cyfrowa szkoła  -                                        zapisy...

Katarzyna Sobczak tel. 52 349-31-50 w. 22

Opcje strony

do góry