Geneza i realizacja projektu

 


W grudniu 2019 zrodził się pomysł dalszego upowszechniania programu i innych działań związanych z podniesieniem wiedzy na temat pszczół, ich roli w życiu człowieka, wpływu na ekosystem oraz środowisko naturalne. W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy powstał projekt UL NA KÓŁKACH.


Edukację ekologiczną warto zaczynać od najmłodszych lat, dlatego projekt UL NA KÓŁKACH przeznaczony jest głównie dla nauczycieli przedszkoli, ale także wszystkich nauczycieli innych etapów edukacyjnych zainteresowanych tematem. We współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy zaplanowano i realizowano systematyczne szkolenia, wzbogacające wiedzę nauczycieli:

 • Debata nad pszczołą
 • Pszczelarz – zawód czy misja?
 • Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie doświadczeń
 • Prezentacja programu edukacyjnego dotyczącego ochrony pszczół

Zaangażowane w edukację pszczelarską były i nadal są osoby z pasją i doświadczeniem w tej dziedzinie. Oto niektóre z nich: Justyna Olszewska, Urząd Miasta w Bydgoszczy, Anna Izdebska, Edyta Mazurkiewicz-Szreder, Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy, Mateusz Andryszak - pszczelarz, Paulina Śnieć, Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki - Uniwersytet Dziecięcy.

Kolejne szkolenia w roku 2020/2021 cieszyły się zainteresowaniem wśród nauczycieli i odbyły się we współpracy ze specjalistami:

 • Wstęp do biologii pszczół i rodziny pszczelej - dr Piotr Wasilewski, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Budowa ula, sprzęt pszczelarski - Mateusz Andryszak, pszczelarz

Aby zajęcia z edukacji pszczelarskiej miały charakter poglądowy, przygotowane zostały dwa modele uli dydaktycznych, doposażonych w sprzęt pszczelarski,  których przeznaczenie jest związane z bezpośrednią edukacją w przedszkolach i szkołach.

A zatem UL NA KÓŁKACH ruszył do przedszkoli i szkół. Dzięki aktywności nauczycieli przemieszcza się i trafia bezpośrednio do placówek  jako wspaniały środek dydaktyczny. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pozostaje tam 2 do 4 tygodni. Jest w centrum zainteresowania oraz inspiruje do prowadzenia zajęć z dziećmi. Ponadto nauczyciele mają do dyspozycji program Z PSZCZOŁAMI PRZEZ CAŁY ROK. Mogą go realizować w całości, mogą go dla swoich potrzeb modyfikować i dodawać własne propozycje. Zbierają spostrzeżenia, wytwory dzieci, filmiki i fotografie. Podczas spotkań, szkoleń mogą dzielić się z innymi nauczycielami swoimi doświadczeniami i własnym dorobkiem.

W celu dobrego przygotowania  nauczycieli do prowadzenia zajęć zaproponowano i przeprowadzono w roku szkolnym 2021/2022 kolejne szkolenia:

 • Zajęcia praktyczne - rysunek pszczoły miodnej suchymi pastelami ze wskazaniem przystosowania budowy owadów do funkcji zapylania  oraz cech gatunku - Dawid Kilon, firma MERGU
 • Pszczela, przyrodnicza ścieżka dydaktyczna nad Balatonem w ramach realizacji projektu UL NA KÓŁKACH  - Dawid Kilon, firma MERGUS

W obecnym roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzono szkolenie przypominające podstawy pracy z ulem:

 • Ul na kółkach - budowa ula, sprzęt pszczelarski - Mateusz Andryszak, pszczelarz

Ponadto zaproponowano i zrealizowano szkolenia o tematyce przyrodniczej, związanej z tematem wiodącym:

 • Ogrody przyjazne pszczołom - dr hab. Katarzyna Marcysiak profesor uczelni, pracownik badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miasto przyjazne ptakom - ptaki przyjazne ludziom i roślinom - Monika Wójcik-Musiał, ornitolożka, wiceprezeska Towarzystwa Przyrodniczego KAWKA, edukatorka Ogrodu Botanicznego UKW w Bydgoszczy.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali  dostęp do formularza pszczelego konkursu przyrodniczego (do przeprowadzenia w macierzystych placówkach) oraz pakiet gier MEMORY- OWADY, służących jako nagrody dla uczestników. Gry zostały przygotowane w ramach Ekoprojektów realizowanych przez Miasto Bydgoszcz.

Projekt ma charakter otwarty. Zapraszamy do zespołu realizatorów. Można zgłaszać się przez formularz.

Okracowała: Krystyna Karpińska

kordynator projektu UL NA KÓŁKACH

KPCEN w Bydgoszczy

Opcje strony

do góry