Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/projekty/szkoly-i-przedszkola-promujace/18252,Realizacja-projektu.html
30.11.2023, 04:54

Realizacja projektu

Realizacja projektu obejmie okres 3 lat i będzie przebiegać w kilku etapach:

  1. Etap przygotowawczy.
  2. Przeprowadzenie diagnozy stanu wyjściowego.
  3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji na każdy rok szkolny.
  4. Realizacja planu i ewaluacja procesu.
  5. Ewaluacja wyników działań.

Realizacja projektu będzie monitorowana przez rejonowego koordynatora, którym jest KPCEN w Bydgoszczy i będzie polegała na koordynowaniu projektu (konsultacje telefoniczne, mailowe oraz spotkania w terenie z przedstawicielami szkół biorących udział w projekcie.

Opcje strony