Cele projektu

Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie

Dla kogo:

Projekt ten jest skierowany do społeczności szkół i przedszkoli promujących zdrowie (SziPPZ), w tym nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych szkoły oraz pracowników administracji i obsługi.

Cele projektu:

  1. Zainicjowanie w wybranych SziPPZ działań na rzecz promocji zdrowia społeczności szkolnej.
  2. Ocena przebiegu realizacji tych działań (ewaluacja procesu) i efektów (ewaluacja wyników).

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji nastąpią, potwierdzone wynikami badań, pozytywne zmiany w zakresie:

  • czynników sprzyjających dobremu samopoczuciu zawodowemu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
  • zachowań zdrowotnych i samopoczucia ogólnego i zawodowego wszystkich pracowników.

Uzyskane w projekcie doświadczenia i przykłady dobrej praktyki zostaną upowszechnione w SzPZ w kraju.

Opcje strony

do góry