Wspieranie Szkół Ćwiczeń w różnych obszarach w ramach konsultacji

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA KONSULTANTA

OBSZAR WSPARCIA METODYCZNEGO

KONTAKT

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska

Język angielski - projekty międzynarodowe, Project Based Learning

 

tel. 52 349-31-50 w. 45

Adres e-mail
paulina.kazmierczak-majdzinska@cen.bydgoszcz.pl

Magdalena Chylebrant-Karolak

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dyplomowany mediator,

Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty.

tel. 52 349-31-50 w. 43

Adres e-mail
magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl

Danuta Frankowska

Kadra kierownicza, bezpieczeństwo w szkole - przepisy prawa, inspektor BHP

tel. 52 349-31-50 w. 46

Adres e-mail
danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

Roma Gorczyca

Kształcenie zawodowe, TIK w edukacji ponadpodstawowej

tel. 52 349-31-50 w. 72

Adres e-mail
roma.gorczyca@cen.bydgoszcz.pl

Krystyna Karpińska

Wychowanie przedszkolne
Trener programu „Przyjaciele Zippiego”, TOC dla Edukacji

tel. 52 349-31-50 w. 41

Adres e-mail
krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

Katarzyna Karska-Rasmus

Język niemiecki
Dyplomowany mediator

tel. 52 349-31-50 w. 45

Adres e-mail
katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

Wiesława Kitajgrodzka

Geografia, przyroda, egzaminy zewnętrzne, doradztwo zawodowe

Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty.

tel. 52 349-31-50 w. 72

Adres e-mail
wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

Norbert Łysiak

Wychowanie fizyczne
Trener pływania, kolarstwa,Instruktor Nordic Walking, Instruktor treningu funkcjonalnego, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, Menadżer Sportu

tel. 52 349-31-50 w. 22

Adres e-mail
norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Grzegorz Nazaruk

Kadra kierownicza placówek oświatowych wszystkich typów, przepisy prawa, awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela, rady rodziców

tel. 52 349-31-50 w. 46

Adres e-mail
grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl

Izabela Nowakowska

Opieka, wychowanie, zapobieganie trudnościom wychowawczym wieku dorastania, zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Dyplomowany mediator

tel. 52 349-31-50 w. 43

Adres e-mail
izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

Justyna Prud

Matematyka, egzaminy zewnętrzne

tel. 52 349-31-50 w. 35

Adres e-mail
justyna.prud@cen.bydgoszcz.pl

Iwona Rostankowska

Edukacja humanistyczna, egzaminy zewnętrzne, edukacja wielokulturowa
Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty

tel. 52 349-31-50 w. 42

Adres e-mail
iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

Anna Rupińska

Redaktor czasopisma UczMy, dziennikarstwo

tel. 52 349-31-50 w. 42

Adres e-mail
anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

Grażyna Szczepańczyk

Edukacja wczesnoszkolna
Trener programu TOC dla edukacji

tel. 52 349-31-50 w. 41

Adres e-mail
grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Jan Szczepańczyk

Pomiar dydaktyczny, ocenianie

tel. 52 349-31-50 w. 46

Adres e-mail
jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

Piotr Szczepańczyk

Eukacja muzyczna, media społecznościowe (Facebook, YouTube), TIK

   52 349-31-50 w. 42

  Adres e-mail 
  piotr.szczepanczyk@cen.bydgoszcz

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli, podnoszenie skuteczności współpracy wychowawców, z rodzicami rozwój osobisty nauczycieli i dyrektorów, dyplomowany mediator

tel. 52 349-31-50 w. 43

Adres e-mail
wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

 

 

IMIĘ, NAZWISKO DORADCY METODYCZNEGO

ZAKRES I OBSZAR WSPARCIA

KONTAKT

 Krzysztof Chabasiński

Nauczyciele geografii i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego oraz żninskiego.

 

 

 IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy  

 Adres e-mail
 krzysztof.chabasinski@cen.bydgoszcz.pl

 Ewa Grzanka

Wspiera nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych
z terenu powiatów bydgoskiego.

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców         Wielkopolskich ul. Powstańców Wielkopolskich   
  w Brzozie

 Adres e-mail
 ewa.grzanka@cen.bydgoszcz.pl

 Ewa Kujawa

Wspiera nauczycieli języka polskiego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatu żnińskiego.

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

 Adres e-mail
 ewa.kujawa@cen.bydgoszcz.pl

 Sandra Kurdynowska

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z  powiatu  żnińskiego

 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle   nad  Notecią

 Adres e-mail
 sandra.kurdynowska@cen.bydgoszcz.pl


 

 Anna Miszewska

Wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej
i zespoły nauczycielskie przedszkoli z terenu
m. Bydgoszczy (dzielnice: Fordon, Brdyujście, Siernieczko, Zimne Wody, Bartodzieje) oraz powiatu żnińskiego.


 Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w   Bydgoszczy (Fordon) 

 Adres e-mail
 anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl

 Agnieszka Obrocka-Hoc

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu gmin: Koronowo, Dobrcz, Osielsko i Dąbrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim.

 Szkoła Podstawowa im. Leona   Wyczółkowskiego  we Wtelnie

 Adres e-mail
 agnieszka.obrocka-hoc@cen.bydgoszcz.pl

 Mariusz Spytek

Wspiera nauczycieli fizyki szkół podstawowych
z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego,  żnińskiego.

 Szkoła Podstawowa nr 64  w Bydgoszczy

 Adres e-mail
 mariusz.spytek@cen.bydgoszcz.pl

 Ewa Wierzchowska

Wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatu żnińskiego.

 
 Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu

 Adres e-mail
 ewa.wierzchowska@cen.bydgoszcz.pl

 Marzenna Wojtkowiak

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
m. Bydgoszczy.

 
 Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy

 Adres e-mail
 marzenna.wojtkowiak@cen.bydgoszcz.pl

 Elżbieta Zmarzlak

Wspiera nauczycieli języka polskiego i zespoły  nauczycielskie szkół podstawowych z terenu    powiatu bydgoskiego.


 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serocku

 Adres e-mail
 elzbieta.zmarzlak@cen.bydgoszcz.pl

 Joanna Żmudzka-Kruszyńska

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły     nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatu   bydgoskiego (gminy Białe Błota).

 

 Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego
 w Białych Błotach

 Adres e-mail
 joanna.zmudzka-kruszynska@cen.bydgoszcz.pl

Opcje strony

do góry