Szkoły Ćwiczeń wspierane przez KPCEN w Bydgoszczy

1 stycznia 2021 roku w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczęły funkcjonowanie trzy szkoły ćwiczeń wyłonione w konkursie II edycji projektu Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty:

Szkoła Ćwiczeń to projekt partnerski, w którym partnerami dla poszczególnych szkół są: Gmina Żnin, Barcin i Osielsko oraz Euro Innowacje Sp. z o.o.

Opcje strony

do góry