Wspieranie Szkół Ćwiczeń w różnych obszarach w ramach konsultacji zdalnych

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA KONSULTANTA

OBSZAR WSPARCIA METODYCZNEGO

KONSULTACJE  ZDALNE

Justyna Adamska

Język angielski, mentoring – wspieranie nauczycieli
w procesie rozwoju zawodowego

Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty.

tel. 52 349-31-50 w. 45

justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

wtorek - 11:00-12:00
wideopołączenie

Magdalena Chylebrant-Karolak

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dyplomowany mediator,

Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty.

tel. 52 349-31-50 w. 43

magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgo szcz.pl

środa - 11.00-12.00
wideopołączenie

Danuta Frankowska

Kadra kierownicza, bezpieczeństwo w szkole - przepisy prawa, inspektor BHP

tel. 52 349-31-50 w. 46

danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl

wtorek - 10.00-11.00
wideopołączenie

Roma Gorczyca

Kształcenie zawodowe, TIK w edukacji ponadpodstawowej

tel. 52 349-31-50 w. 72

roma.gorczyca@cen.bydgoszcz.pl

poniedziałek - 9.00-10.00
wideopołączenie

Krystyna Karpińska

Wychowanie przedszkolne
Trener programu „Przyjaciele Zippiego”, TOC dla Edukacji

tel. 52 349-31-50 w. 41

krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl

wtorek - 14.00 - 15.00
wideopołączenie

Katarzyna Karska-Rasmus

Język niemiecki
Dyplomowany mediator

tel. 52 349-31-50 w. 45

katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz. pl

czwartek - 9.00-10.00
wideopołączenie

Wiesława Kitajgrodzka

Geografia, przyroda, egzaminy zewnętrzne, doradztwo zawodowe

Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty.

tel. 52 349-31-50 w. 72

wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

środa - 10.00 - 11.00
wideopołączenie

Norbert Łysiak

Wychowanie fizyczne
Trener pływania, kolarstwa,Instruktor Nordic Walking, Instruktor treningu funkcjonalnego, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, Menadżer Sportu

tel. 52 349-31-50 w. 22

norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

czwartek - 9.00-10.00
wideopołączenie

Grzegorz Nazaruk

Kadra kierownicza placówek oświatowych wszystkich typów, przepisy prawa, awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela, rady rodziców

tel. 52 349-31-50 w. 46

grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl

wtorek - 9.00-10.00
wideopołączenie

Izabela Nowakowska

Opieka, wychowanie, zapobieganie trudnościom wychowawczym wieku dorastania, zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Dyplomowany mediator

tel. 52 349-31-50 w. 43

izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl

czwartek - 11.00-12.00
wideopołączenie

Justyna Prud

Matematyka, egzaminy zewnętrzne

tel. 52 349-31-50 w. 35

justyna.prud@cen.bydgoszcz.pl

czwartek 12.00-13.00
wideopołączenie

Iwona Rostankowska

Edukacja humanistyczna, egzaminy zewnętrzne, edukacja wielokulturowa
Trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadr systemu oświaty

tel. 52 349-31-50 w. 42

iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl

piątek - 9.00-10.00
wideopołączenie

Anna Rupińska

Redaktor czasopisma UczMy, dziennikarstwo

tel. 52 349-31-50 w. 42

anna.rupinska@cen.bydgoszcz.pl

poniedziałek - 11.00-12.00
wideopołączenie

Grażyna Szczepańczyk

Edukacja wczesnoszkolna
Trener programu TOC dla edukacji

tel. 52 349-31-50 w. 41

grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

piątek - 10.00 - 11.00
wideopołączenie

Jan Szczepańczyk

Pomiar dydaktyczny, ocenianie

tel. 52 349-31-50 w. 46

jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl

  piątek - 11.00 - 12.00    
  wideopołączenie

Piotr Szczepańczyk

Eukacja muzyczna, media społecznościowe (Facebook, YouTube), TIK

 52 349-31-50 w. 42

 piotr.szczepanczyk@cen.bydgoszcz

 poniedziałek - 9.00-10.00
 wideopołączenie 

Wiesława

Tomasiak-Wyszyńska

Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli, podnoszenie skuteczności współpracy wychowawców, z rodzicami rozwój osobisty nauczycieli i dyrektorów, dyplomowany mediator

tel. 52 349-31-50 w. 43

wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydg oszcz.pl

środa - 12.00-13.00
wideopołączenie

 

 

IMIĘ, NAZWISKO DORADCY METODYCZNEGO

ZAKRES I OBSZAR WSPARCIA

KONSULTACJE ZDALNE

 Joanna Betscher

Nauczycie języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych
z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

 Dyżur stacjonarny
 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
 w Nakle nad Notecią,
 wtorek 13.25-14.10

 Dyżur online

 poniedziałek 12.45 - 3.30 
 połącz z doradcą metodycznym
 

 Adres e-mail
 joanna.betscher@cen.bydgoszcz.pl

 Krzysztof Chabasiński

Nauczyciele geografii i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego
i żnińskiego. 

 

 

 Dyżur stacjonarny
 IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,   wtorek 14.30-16.00

 Dyżur online
 poniedziałek 15.15 - 16.00
 połącz z doradcą metodycznym

  Adres e-mail
 krzysztof.chabasinski@cen.bydgoszcz.pl

 Małgorzata Zofia
 Chludzińska-Kopińska

Wspiera nauczycieli języka obcego
i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych
z terenu powiatów świeckiego i tucholskiego.

 

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera
 w Nowem,
 piątek  9.00-9.45

 Dyżur online
 środa  9.00-9.45
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 malgorzata.chludzinskakopinska@cen.bydgoszcz.pl

 Ewa Grzanka

Wspiera nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych
z terenu powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego
i mogileńskiego.

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców   Wielkopolskich ul. Powstańców Wielkopolskich   
  w Brzozie,

 wtorek 13.00-14.00 


 Dyżur online
 czwartek  8.30-9.30
 połącz z doradcą metodycznym 

 Adres e-mail
 ewa.grzanka@cen.bydgoszcz.pl

 Ewa Kujawa

Wspiera nauczycieli języka polskiego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego.

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

 poniedziałek  9.50-10.35


 Dyżur online
 poniedziałek 10.45-11.30
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 ewa.kujawa@cen.bydgoszcz.pl

 Sandra Kurdynowska

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z  powiatów mogileńskiego i żnińskiego oraz Gminy Sicienko

 Dyżur stacjonarny:
 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej
 w Strzelewie

 poniedziałek   14.15-15.00 


 Dyżur online
 poniedziałek   13.30- 14.15
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 sandra.kurdynowska@cen.bydgoszcz.pl


 

 Anna Miszewska

Wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej
i zespoły nauczycielskie przedszkoli z terenu
m. Bydgoszczy (dzielnice: Fordon, Brdyujście, Siernieczko, Zimne Wody, Bartodzieje) oraz powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego

 Dyżur stacjonarny
 Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”
 w Bydgoszczy (Fordon)- po telefonicznym kontakcie
 z doradcą

 Dyżur online
 wtorek 9.00-10.30
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl

 Agnieszka Obrocka-Hoc

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów sępoleńskiego i nakielskiego oraz gmin: Koronowo, Dobrcz, Osielsko i Dąbrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim.

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa im. Leona   Wyczółkowskiego  we Wtelnie

 poniedziałek 10.50-11.35 

 Dyżur online 
 środa 10.30-11.15
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 agnieszka.obrocka-hoc@cen.bydgoszcz.pl

 Mariusz Spytek

Wspiera nauczycieli fizyki szkół podstawowych
z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego.

Dyżur stacjonarny
Szkoła Podstawowa nr 64  w Bydgoszczy,
wtorek 15:30-16:15 

 Dyżur online 

 Czwartek 14:45-15:30
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 mariusz.spytek@cen.bydgoszcz.pl

 Ewa Wierzchowska

Wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu,
 wtorek 10.45-11.30 

 Dyżur online 

 wtorek 10.00-10.45
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 ewa.wierzchowska@cen.bydgoszcz.pl

 Marzenna Wojtkowiak

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
m. Bydgoszczy.

 Dyżur stacjonarny
 Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy,

 środa  14.45-15.30 

 Dyżur online 

 wtorek 9.15-10.00
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 marzenna.wojtkowiak@cen.bydgoszcz.pl

 Elżbieta Zmarzlak

Wspiera nauczycieli języka polskiego i zespoły  nauczycielskie szkół podstawowych z terenu    powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i    tucholskiego

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa w Serocku,

 piątek  9.00-9.45 

 Dyżur online 

 poniedziałek       10.00-10.45
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 elzbieta.zmarzlak@cen.bydgoszcz.pl

 Joanna Żmudzka-Kruszyńska

 Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły     nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatu   inowrocławskiego, gminy Białe Błota, Solec Kujawski
 i Nowa Wieś Wielka.

 Dyżur stacjonarny
 Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego
 w Białych Błotach,
 czwartek 10:45-11:30 

 Dyżur online 

 środa 11:45-12:30
 połącz z doradcą metodycznym

 Adres e-mail
 joanna.zmudzka-kruszynska@cen.bydgoszcz.pl

Opcje strony

do góry